Upplandsmuseet – 7kg järn

2018

Filmen gjordes på uppdrag av Upplandsmuseet som en del av vandringsutställningen 7kg järn. Samt en trailer för själva utställningen.