Den enklaste vägen är inte alltid rakt fram

Videoverk, 2023

Den enklaste vägen är inte alltid rakt fram