Ruta för samspel

Som en del av Konst vid havet skapade jag verket Ruta för samspel.

Vatten stannar inte i en form utan är i konstant rörelse mellan fast, flytande och ånga. Det cirkulerar i sitt eviga kretslopp utan att bli förbrukat. Östersjövattnet får här tillsammans med sol och vind bestämma form och hastighet på två nya konstverk av Ida Lindgren där hon utgår från en modernitetens rationalitet där människan har vant sig vid att konstruera och forma världen som den passar oss.