Aguélimuseet presenterar Den enklaste vägen är inte alltid rakt fram

Mina framträdanden — 6 april 2024

Den enklaste vägen är inte alltid rakt fram
13 april – 4 maj
Vernissage lördag 13/4 kl 13.00
Aguélimuseet i samarbete med Konstfrämjandet VästmanlandDen enklaste vägen är inte alltid rakt framKonstfrämjandet Västmanland bjöd in mig att skapa en separatutställning inom projektet The Risk of Collapse och eftersom jag hade en pågående konstnärlig förstudie i Sala Silvergruva så passade jag på att bjuda in min kollega Isabelle Engman. Isabelle är kompositör och har gjort musik till flera av mina tidigare filmer. Hon är även initiativtagare till samarbetet med Sala Silvergruva. Med stöd från Kulturbryggan har vi undersökt filmens beståndsdelar i relation till det underjordiska rummet och dess mytiska historia. Vi hoppas kunna öppna en utställning i gruvan under sommaren 2025.

På Aguélimuseet visar vi video, ljud och skulptur. Här följer inbjudan:

Videoverket Den enklaste vägen är inte alltid rakt fram är skapat utifrån erosionsprocessernas rörelser i, och förflyttning av, landskapet. Vattnet har en lyhördhet gentemot andra material som ger uttryck för motstånd. En lyhördhet som även de tidiga gruvarbetarna hade, som byggde på en intuitiv praktisk kunskap om mineralernas rörelse och bergets sprickbildning utifrån ådringen. När Gustav Vasa effektiviserade silverbrytning i Sala för att öka lönsamheten, var den praktiska kunskapen inte värd något och stora ras  uppstod.

Med en kroppsmonterad kamera har Ida Lindgren filmat rörelserna genom gruvgångarna. Det dolda och det synliga blir aktivt genom lampans sökande. I ljudet finns vattnets konstanta porlande, droppande.

Ida Lindgren, konstnär och filmare, utforskar hur makt manifesterar sig i olika rum i samhället och hur detta tar sig uttryck i våra kroppar. Med utgångspunkt i relationen mellan omsorg och kontroll, ställer hon frågor om strukturers inflytande över såväl människans som materialens agens.

Isabelle Engman, uppvuxen i Norberg och verksam i LA, är kompositör till film men släppte också en soloskiva 2023 med hemstaden Norberg som främsta inspirationskälla. Isabelle är också initiativtagare till samarbetet med Sala Silvergruva där de planerar en utställning sommaren 2025.

Konstnärerna och Konstfrämjandet Västmanland finns på plats och berättar om sitt arbete.

Utställningen är en del av Konstfrämjandet Västmanlands utställningsserie Risk of Collapse och ett samarbete med Aguélimuseet.

“The Risk of Collapse är Konstfrämjandet Västmanlands framväxande utställningsprogram för vuxna som tar en utgångspunkt i Norberg och ortens relation till gruvras. Med en serie utställningar runt om i Västmanland vill vi konstnärligt ta oss an rädsla som bor i ett samhälle och titta på vad som döljer sig bakom. Därför har vi bjudit in konstnärer och skribenter med ett starkt samhällsengagemang och bett dem att fritt förhålla sig till det nya postpandemiska samhälle vi nu lever i.”
Läs mer på 
https://vastmanland.konstframjandet.se/projekt/the-risk-of-collapse

Utställningen finansieras av Kulturbryggan, Kulturrådet, Region Västmanland och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Kategorier: Mina framträdanden
Taggar: