Konstfrämjandet Uppland

2022

Konstnären Jenny Sunesson skapade en ljudinstallation i naturreservatet Florarna i norra Uppland. Jag fick i uppdrag att dokumentera verket som även omfattade övernattning, stubbsittning och vandring.