UR dokumentärserie – Rättighetsbärarna

2019

År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och inför det producerade UR serien Rättighetsbärarna där jag var en av fotograferna.

https://urplay.se/program/213603-rattighetsbararna-ratten-att-komma-till-tals