Idén om ett barn

Fotokollage fototapet idén om ett barn

Idén om ett barn, 2023
Fototapet, trästol
2440 x 4340 mm
Del av examensutställning Mikrohistorier Konstfack

Jag har jobbat med mina egna skolfotoporträtt som material och ställt frågor kring bildens makt i den subjektskapande processen. Människan är hela tiden i ett blivande och fotografiet har alltid pendlat mellan att vara en teknik för bevarande och ett medium för konsten och kommersen att utforska. I detta kollage är det strukturen och samhällsmaskineriet som tar plats och ett subjekt som trängs undan av räta linjer och standardisering.