Slumrande krafter

Slumrande krafter, 2023
Is och mossa
300 x 350 mm
Del av utställningen Ecotone

Titeln är inspirerad av finansminister Johan August Gripenstedts tal i Riddarhuset 1857.