Som om ingenting har hänt

Video 2021

Ida Lindgren videoverk

Videoverket skapades ursprungligen till grupputställningen One Million Years där en gammal busskur omvandlats till en experimentell skulptur i rörlig bild som tänds i skymning och släcks i gryning. One Million Years är ett kollektivt montage av olika filmer som projiceras på de stora fönsterna. Utställningen upplevs utifrån. Här finns ett spel mellan utsida och insida, transparens och reflektion, tid, ljus och rörelse. Abstraktion och narration vävs samman och repas upp genom tidsförskjutningar under utställningens gång. Den filmiska skulpturen är också en spegel av sin omgivning, både en bild och en blick, och en hjärna vars tillkomst och förflutna till största delen fortfarande befinner sig i framtiden. I det kollektiva montaget är en allomfattande historia inte möjlig.

Projektets titel är lånad från textverket One Million Years av den japanska konstnären On Kawara, publicerat 1999, som beskriver två miljoner år i endast genom datum, 1 miljon år bakåt i tiden och 1 miljon år framåt i tiden. Mänskligt liv upptar mindre än en femtedel av en sida, av verkets totalt 4024 sidor.

Utställningens initiativtagare och projektledare: Lina Selander, gästprofessor KKH